KİTAP12 GİZLİLİK VE AYDINLATMA METNİ

Informascope Bilişim Teknolojileri Ltd.Şti. (“Veri Sorumlusu” , “Kitap12”) olarak; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”, “KVKK”) ve ilgili mevzuat uyarınca bağlı bulunan tüm platformlarda kişisel verilerinizi işliyor ve aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerin korunması ile ilgili tüm işlemleri yerine getiriyoruz. Bu kapsamda kişisel verilerinizi, kişisel verilerin koruması ile ilgili tüm mevzuatların öngördüğü sınırlar çerçevesinde KVKK’nın 4. maddesinde yer alan ilkelere göre uygun olarak işlenecektir.

Hangi Kişisel Verilerinizin İşleneceği ve İşlenme Amacı

Kitap12.com adresine üye olup veya olmadan gerçekleştireceğiniz ziyaret kapsamında işlenecek olan verileriniz; İletişim, İş Birliği ve Hesap Oluşturma formlarını kullanarak bizler ile iletişime geçmeniz halinde, Kimlik verisi kategorisinde değerlendirilen; adınız ve soyadınız, iletişim verisi kategorisinde değerlendirilen; telefon numaranız ve e-posta adresiniz, diğer bilgi kategorisinde değerlendirilen kurum, okul ismi, sınıf ve mesajınız iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi ve talep ve şikayetlerin takibi doğrultusunda ziyaretçilerimiz arasında ad ve soyadınız ile ayırt edilebilmeniz, talepleriniz ve şikayetleriniz ile ilgili konularda sizinle iletişime geçilebilmesi ile memnuniyetinizin sağlanması, şikayet ve talepleriniz doğrultusunda sunduğumuz hizmete ilişkin iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi; İşlem güvenliği verisi kategorisinde değerlendirilen; internet sitesi giriş çıkış saatiniz, IP adresiniz, faaliyetlerin ilgili mevzuata uygun yürütülmesi doğrultusunda 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatlarda da açıkça öngörüldüğü üzere trafik kayıtlarını tutma yükümlülüğümüzün yerine getirilebilmesi; Pazarlama verisi kategorisinde değerlendirilen kullandığımız çerezler yoluyla elde ettiğimiz bilgileriniz, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, ürün ve hizmet pazarlama süreçlerinin yürütülmesi doğrultusunda internet sitesinin daha etkili, kolay ve hızlı kullanılmasının sağlanması, site hizmet ve faaliyetlerinin ihtiyaçlarınız doğrultusunda kişiselleştirilmesi, internet kullanımınız sırasında elde edilen bilgiler vasıtasıyla size daha uygun hizmet ve teklif sunabilmesinin sağlanması; Müşteri işlem verisi kategorisinde değerlendirilen; kitap arama ve favorilere eklediğiniz kitap bilginiz, görüntülediğiniz kitap bilginiz, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, ürün veya hizmet pazarlama süreçlerinin yürütülmesi doğrultusunda ilgi ve beğenilerinize yönelik olarak tarafınıza yapılacak olan pazarlama faaliyetleri kapsamında profilleme yapılabilmesi, ilgi ve beğenilerinize uygun olan ürünlere ait kampanyaların tarafınıza iletilebilmesi; amaçları ile işlenecektir.

Kişisel Verilerinizin Toplanmasının Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz tamamen veya kısmen otomatik olan yollar ile www.kitap12.com adresinde bulunan İletişim, İş Birliği ve Hesap Oluşturma formlarını doldurmanız, çerezler ve ziyaretiniz sırasında gerçekleştirdiğiniz işlemler aracılığıyla toplanmaktadır. İşlenme amaçları ve elde edilme yöntemleri tarafınıza sunulan kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. Maddesinde ve 6. Maddesinde şartlar ve amaçlar dahilinde toplanmakta ve işlenebilmektedir.>

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz, KVVK’nın 8. Ve 9. Maddelerinde belirtilen şartlar ve amaçlara uygun olarak, Avukatlar, denetçiler, vergi danışmanları ile danışmanlık ve hizmet aldığımız diğer üçüncü kişilere; iş süreçlerimizi hukuka ve meşru menfaatlerimize uygun olarak yürütebilmemiz, olası bir yargı sürecinde savunma hakkımızı kullanabilmemiz, Tarafınızca yetki verilmiş olan vekil ve temsilcilerinize; hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz, Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi sair resmi kurumlar ve kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşlarına; hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz, hizmet aldığımız iş ortaklarımız, hizmetlerimizin geliştirilebilmesi, altyapı ve güvenlik süreçlerinin geliştirilebilmesi amacıyla paylaşılabilecektir.

Kişisel Verilerinizin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kişisel verilerin korunması mevzuatı çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve tarafımızca bu amaçlara uygun olarak kullanıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini ve aktarılmışsa aktarılan üçüncü kişilere de bildirilmesini talep etme, işlenme şartlarının ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini ve aktarılmışsa aktarılan üçüncü kişilere de bildirilmesini talep etme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyorsanız bu duruma itiraz etme, Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle bir zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarınız mevcuttur. Kanun kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili başvurularınızı https://www.kitap12.com/files/formlar/kvkkbasvuruformu.pdf linkindeki form ile aşağıda belirtilen kanallardan birini kullanarak; • • Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Mah. 2830.Cadde No:18 Çayyolu / Ankara adresine kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak bizzat; veya • • Şirketimizin [email protected] posta adresine; veya • • Güvenli elektronik veya mobil imzanız ile Şirketimizin Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Mah. 2830.Cadde No:18 Çayyolu / Ankara adresine veya • • Kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak, Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer usuller ile tarafımıza iletebilirsiniz. Şirketimiz, Kanun’un 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilecektir. İletilen taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

Veri Koruma Sorumlusu İrtibat Bilgileri

Informascope Bilişim Teknolojileri Yayıncılık Ticaret Limited Şirketi Prof.Dr. Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi 2830.Cadde No:18 Çayyolu / Ankara / TÜRKİYE Telefon: +90312 4467792 E-Posta: [email protected]

KİTAP12 KULLANIM KOŞULLARI

www.kitap12.com internet adresi üzerinde yer alan tüm eserler 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunmakta olup kullanıcıların sayfa üzerinden eriştikleri eserlere ait herhangi bir şekilde ekran görüntüsü alma, ilgili eserleri kısmen veya tamamen kopyalama, indirme, kayıt etme, depolama, çoğaltma, umuma açık hale getirme ve/veya yayma ve benzeri hukuka aykırı eylem ve işlemler vasıtası ile telif hakları ihlaline yol açması durumunda ilgili kişiler hakkında yasal takip başlatılacaktır. Sayfamız üzerinde yer alan eserlere erişim sağlayan kullanıcı bilgileri (kullanıcı adı, kurum bilgisi, IP adresleri) ve erişim bilgileri sistemimizde 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’na uygun bir şekilde eser sahiplerinin haklarını korumak ve elektronik sistemlerin güvenliğini sağlayabilmek amacıyla kayıt altına alınmakta olup, ihtiyaç durumunda yasal merciler ile paylaşılacaktır. Kitap12 üzerinde yer alan eserlere erişim sağlayan tüm kullanıcılarımız, belirtilen kullanım koşullarına uyacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir

KİTAP12 ÇEREZ POLİTİKASI

Kitap12 sitemizde ve alt sitelerinde çerezler kullanılmaktadır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz web sitesi tarafından gönderilen ve depolanan metin dosyalarıdır. Çerezler web sitelerini daha kullanıcı dostu ve daha verimli hale getirmek için kullanılır. Bu teknolojilerin kullanımı başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu olmak üzere tabi olduğumuz mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir. İnternet sitesinin ziyaretçiler tarafından nasıl kullanıldığını anlamamızı sağlayıp, istatistiki verileri bir araya getirmemize ve bu veriler doğrultusunda içerik geliştirmemize yardımcı olur. Çerezler hiçbir koşulda kimliğinizi tanımlayabileceğimiz verileri toplamaz, saklamaz, işlememizi sağlamaz ve kişisel veri niteliği taşımazlar. Çerezler bilgisayarınıza zarar vermezler ve virüs barındırmazlar.

Çerezler Hangi Amaçlarla Kullanılmaktadır?

Kitap12’nin çalışması için gerekli temel faaliyetleri gerçekleştirmek, Kitap12’yi analiz etmek, site performansını arttırmak ve Kitap12’nin işlevselliğini arttırmak amacıyla kullanılır. Çerezler aracılığıyla web sitelerinde oluşturulan veriler aşağıdakileri de içeren çeşitli amaçlarla kullanılabilir:

1.

Bu çerezler, web sitesinde dolaşmanız ve web sitesinin güvenli alanlarına erişmek, gönderi beğenmek ve dinamik formları kullanabilmek gibi özelliklerini kullanmanız için zorunludur.

2.

Bu çerezler, ziyaretçilerin web sitesini nasıl kullandığına ilişkin bilgileri toplar (örneğin ziyaretçilerin en çok hangi sayfaları ziyaret ettiği ve hata mesajı alıp almadığı). Web sitesinin sonraki versiyonlarda daha iyi çalışmasını sağlamak için kullanılırlar. Web sitesinin kullanıcı adı, dil ve bulunduğunuz bölge gibi tercihlerinizi hatırlamasını sağlar ve daha iyi bir kişisel deneyim sunar.

3.

Bu çerezler, sizinle ve ilgi alanlarınızla daha ilgili olan içeriği sunmak üzere kullanılır.

Çerez Tercihleri Nasıl Yönetilir?

Çerezlerinizi silmek ve yönetmek için tarayıcınızın ayarlarını değiştirmeniz yeterlidir. Birçok tarayıcı çerezleri kontrol edebilmeniz için size çerezleri kabul etme veya reddetme, yalnızca belirli türdeki çerezleri kabul etme ya da bir internet sitesinin cihazınıza çerez depolamayı talep ettiğinde tarayıcı tarafından uyarılma seçeneği sunar. Daha önce tarayıcınıza kaydedilmiş çerezlerin silinmesi de mümkündür. Çerezleri devre dışı bırakır veya reddederseniz, bazı tercihleri manuel olarak ayarlamanız gerekebilir, hesabınızı tanıyamayacağımız ve ilişkilendiremeyeceğimiz için internet sitesindeki bazı özellikler ve hizmetler düzgün çalışmayabilir. Tarayıcınızın ayarlarını aşağıdaki tablodan ilgili bağlantılara tıklayarak değiştirebilirsiniz. Çerez yönetimine ilişkin ayrıntılı bilgi için aboutcookies.org adresini ziyaret edebilirsiniz.